MDR1 defekt

Môj pes má MDR1 mutáciu Čo je to MDR1 mutácia? Ide o dedičné genetické ochorenie. MDR je skratka pre multi-liekovú rezistenciu. Gén pomenovaný MDR1 kóduje dôležitý membránový proteín, ktorý sa účastní správneho transportu rôznych látok v tele zvieraťa a bráni prieniku niektorých liekov do mozgu. Mutácia v tomto géne má za následok, že väčšie množstvo…