Uvedené ceny v cenníku sú v eurách €.

Základné úkony

(Uvedené ceny zahŕňajú iba úkon, nezahŕňajú použité liečivá a materiál)

 • Klinické vyšetrenie základné 19,50
 • Klinické vyšetrenie opakované 14,50
 • Klinické vyšetrenie – pohotovosť 40,00
 • Konzultácia 13,50
 • Injekcia s.c, i.m – podkožná a vnútrosvalová 3,60
 • Injekcia i.v – vnútrožilová. 8,40
 • Kanylácia- zavedenie vnútrožilovej kanyly. 9,00
 • Odber krvi na laboratórne vyšetrenia. 9,00
 • Infúzia 12,00
 • Anestézia injekčná s intubáciou a monitoringom. 30,00
 • Anestézia inhalačná s intubáciou a monitoringom 42,00
 • Ultrasonografické vyšetrenie 54,00
 • Ultrasonografické vyšetrenie kontrolné 30,00
 • RTG pes/ mačka 65,00
 • RTG pes/ mačka kontrastná šúdia 80,00
 • RTG zuby 15,00
 • RTG zviera drobné 35,00
 • Intraorálny RTG 36,00
 • Análne žľazy – toaleta. 9,00
 • Análne žľazy – výplach 12,00
 • Strihanie pazúrikov. 7,50
 • Otoskopické vyšetrenie. 14,40
 • Dermatologické vyšetrenie 36,00
 • Oftalmologické vyšetrenie 24,00
 • Ortopedické vyšetrenie základné 24,00
 • Neurologické vyšetrenie základné 30,00
 • Koprologické vyšetrenie. 37,00
 • Vyšetrenie moču 15,00
 • Veterinárne osvedčenie – atest. 12,00
 • Čipovanie + mikročip. 22,00
 • Vystavenie petpasu. 18,00
 • Vystavenie petpasu a čipovanie. 40,00
 • Eutanázia psa/mačky od 40,00
 • Eutanázia zviera drobné. 12,00
 • Inseminácia od 75,00

Vakcinácie

( uvedené ceny sú konečné, zahŕňajú úkon + použité liečivá a materiál)

 • Besnota pes/ mačka/ fretka 24,80/ 23,60/ 20,60
 • Infekčné choroby pes (psinka, parvoviróza) 28,20
 • Infekčné choroby pes (psinka, parvoviróza, inf.hepatitída, parainfluenza, leptospiróza) 31,70
 • Infekčné choroby mačka (rhinotracheitída, caliciviróza, panleukopénia) 30,40
 • Infekčné choroby fretka (psinka, parvoviróza) 24,60
 • Kompletná vakcinácia pes (psinka, parvoviróza, inf.hepatitída, parainfluenza, leptospiróza + besnota) 36,60
 • Kompletná vakcinácia mačka (rhinotracheitída, caliciviróza, panleukopénia + besnota) 33,50
 • Kompletná vakcinácia fretka (psinka, parvoviróza + besnota) 27,10
 • Lymská borelióza 34,80
 • Infekčné ochorenia králik (králičí mor, myxomatóza – ročná vakcína) 20,60

Endoskopické vyšetrenia

Cenník je uvedený bez vyšetrení krvi, USG, RTG atď.

 • Rhinoskopia pes /mačka do 15kg 240,00
 • Rhinoskopia pes nad 15 kg 290,00
 • Tracheobronchoskopia – endoskopické vyšetrenie 320,00
 • Gastroskopia a kolonoskopia s odberom vzoriek na histopatologické vyšetrenie 450,00
 • Cystoskopia- endoskopické vyšetrenie sučka do 15 kg 270,00
 • Cystoskopia- endoskopické vyšetrenie sučka nad 15 kg 320,00
 • Vaginoskopia- endoskopické vyšetrenie mačka/pes 0-50 kg 240,00
 • Otoskopia- endoskopické vyšetrenie uší mačka/pes do 15 kg 190,00
 • Otoskopia- endoskopické vyšetrenie uší psa nad 15 kg 220,00
 • Kastrácia kryptorchida – laparoskop. operácia pes do 15 kg 250,00
 • Kastrácia kryptorchida – laparoskop. operácia pes nad 15 kg 350,00
 • Sterilizácia laparoskopicky – laparoskop. operácia sučky do 5 kg 265,00
 • Sterilizácia laparoskopicky – laparoskop. operácia sučky od 5- 20 kg 300,00
 • Sterilizácia laparoskopicky- laparoskop. operácia sučky od 20-50 kg 380,00
 • Sterilizácia laparoskopicky- laparoskop. operácia sučky nad 50 kg 420,00
 • Gastropexia laparoskopicky – preventívna laparoskop. operácia žalúdka 450,00

Kastrácia/sterilizácia pomocou technológie VesselSealing pre zatavovanie ciev do 7mm bez nežiadúceho šírenia termálneho efektu do okolitého tkaniva

 • Pes do 15 Kg 200,00
 • Pes nad 15 kg 250,00
 • Kocúr 80,00
 • Mačka 100,00

Ceny vybraných zákrokov

 • Hospitalizácia do 24 h pes/mačka. 30,00
 • Hospitalizácia pes/ mačka- intenzívna starostlivosť 60,00
 • Kastrácia kocúr 65,00
 • Sterilizácia mačka do 3 kg 80,00
 • Sterilizácia mačka nad 3 kg 95,00
 • Kastrácia pes do 25 kg 180,00
 • Kastrácia pes nad 25 kg od 210,00
 • Sterilizácia sučka do 25 kg od 275,00
 • Sterilizácia sučka nad 25 kg od 300,00
 • Pyometra od 275,00
 • Cisársky rez od 275,00
 • Kastrácia zviera drobné 60,00
 • Sterilizácia zviera drobné 85,00
 • Mastektómia sučka od 285,00
 • Stomatologické ošetrenie od 110,00
 • Ostatné zákroky podľa dohody