Preventívny program:

 • komplexné klinické vyšetrenie
 • vakcinačný program
 • antiparazitárny program
 • čipovanie, vystavenie pasu a registrácia
 • predaj veterinárnych diét a dietologické odborné poradenstvo
 • poradenstvo pri výbere a výchove šteniat

Diagnostika:

 • rýchle sérodiagnostické testy
 • biochemické a hematologické vyšetrenie krvi- IN HOUSE laboratórium
 • mikroskopické a cytologické vyšetrenie
 • USG a RTG vyšetrenie
 • endoskopické vyšetrenia
 • histopatologické vyšetrenie
 • koprologické vyšetrenie
 • kompletné vyšetrenie moču
 • analýza močových kameňov- externé laboratórium

Interná medicína:

 

Anesteziológia

 • vedenie anestézie v injekčnej, inhalačnej, lokálnej-zvodovej anestézii
 • monitoring vitálných funkcií pacienta počas anestézie
 • riadené dýchanie pri inhalačnej anestézii

Stomatológia

 • prevencia, poradenstvo
 • intraorálna a extraorálna RTG diagnostika
 • odstraňovanie zubného kameňa a leštenie chrupu
 • extrakcia mliečnych a trvalých zubov
 • endodoncia- pripravujeme

Dermatológia

 • komplexné dermatologické vyšetrenie
 • biopsia kože
 • dermatohistopatologické vyšetrenie-externé laboratórium

Endokrinológia

 • hormonálne funkčné testy
 • diagnostika ochorení štítnej žľazy, cukrovky, Cushing syndrómu….
 • nastavenie terapie a pravidelný monitoring

Gastroenterológia

 • biochemické a hematologické vyšetrenie krvi
 • USG a RTG dutiny brušnej,kontrastná RTG diagnostika
 • koprologické vyšetrenie
 • funkčné testy pečene
 • endoskopické vyšetrenie s odberom bioptátov
 • poradenstvo, terapia, monitoring

Gynekológia

 • vaginálna cytológia
 • progesterónový test
 • USG diagnostika gravidity
 • vedenie pôrodu
 • cisársky rez
 • diagnostika a terapia zápalu maternice
 • diagnostika a terapia hormonálnych porúch
 • riešenie nežiadúceho nakrytia
 • chirurgické riešenie nádorov mliečnej žľazy a pohlavného aparátu

Urológia

 • mikroskopické a biochemické vyšetrenie moča
 • USG a RTG močového aparátu, kontrastná urografia
 • cystoskopia (endoskopické vyšetrenie močového aparátu)
 • katetrizácia
 • diagnostika a terapia

Onkológia

 • tenkoihlová biopsia, cytológia
 • chirurgické riešenie nádorov
 • histopatologické vyšetrenie
 • chemoterapia- externé pracovisko
 • rádioterapia na špecializovanom pracovisku

Ortopédia

 • diagnostika krívania
 • RTG a USG diagnostika
 • artroskopické vyšetrenie-pripravujeme
 • ortopedické zákroky- pripravujeme
 • referovanie na špecializované pracovisko

Neurológia 

 • neurologické vyšetrenie
 • diagnostika a terapia epilepsie
 • referovanie na špecializované pracovisko
 • terapia a monitoring pod dohľadom neurológa špecialistu

Oftalmologické vyšetrenie

 • základné oftalmologické vyšetrenie
 • Schirmer test
 • Fluresceínový test
 • meranie očného tlaku
 • USG vyšetrenie oka poradenstvo
 • terapia a monitoring oftalmologického pacienta

 

Urgentná medicína:

 • stabilizácia, monitoring a hospitalizácia pacientov
 • kyslíková terapia
 • riešenie akútnych a život ohrozujúcich stavov

 

Hospitalizácia:

 • pri akútnych pacientoch vyžadujúcich intenzívny monitoring
 • pri chronických pacientoch vyžadujúcich dlhodobú terapiu s monitoringom
 • pacienti po chirurgických zákrokoch

Chirurgia:

 • kastrácie a sterilizácie
 • chirurgické odstránenie nádorov
 • kožná chirurgia – korekčná chirurgia
 • chirurgia hrudníka
 • chirurgia hlavy a krku
 • chirurgia tráviaceho aparátu
 • chirurgia urogenitálneho aparátu
 • akútna a úrazová chirurgia
 • chirurgické amputácie

Hlodavce a malé cicavce:

 • vakcinácie
 • interná medicína- diagnostika a terapia ochorení
 • chirurgia- sterilizácia, kastrácia, odstraňovanie nádorov
 • stomatológia ( korekčná úprava chrupu)
 • hospitalizácia
 • poradenstvo