Úvod - Zásady ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov vám majú pomôcť porozumieť tomu, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako môžete svoje informácie aktualizovať, spravovať, exportovať a vymazať. Zhromažďujeme informácie, aby sme našim používateľom poskytli najlepšie možné služby.

Pretože je pre Small Vet s.r.o. kvôli ochrane vášho súkromia dôležité upravovať používanie dôverných informácií, ktoré získavame z vášho používania našich služieb a poskytnutých informácií, spoločnosť Small Vet s.r.o. vedie marketingový register na marketingové účely medzi podnikmi. Môžete sa obrátiť na spoločnosť Small Vet s.r.o. na klinika@sibra.sk vo všetkých záležitostech súvisiacich s registrom. Náš marketingový register sa skladá z informácií, ktoré nám poskytnete na našich webových stránkach alebo inými prostriedkami. Okrem toho zhromažďujeme informácie od tretích strán, ako sú:

Náš registr slúži k zasielaniu informácií o ponukách spoločnosti Small Vet s.r.o. a spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme vykonávať medzipodnikový marketing. V konkrétnych prípadoch definovaných úradníkmi, ako je prihlásenie k odberu newslettera alebo vyplnenie formulára, môžeme vaše údaje spracovávať tiež na základe vášho súhlasu.

Obsah marketingového registra

Niektoré vaše údaje môžu byť poskytnuté marketingovým agentúram pri spolupráci so spoločnosťou Small Vet s.r.o. na účely realizácie kampane a akcie. Vaše údaje sú uchovávané tak dlho, kým spoločnosť Small Vet s.r.o. má oprávnený záujem ponúkať svoje riešenia vašej organizácii.

Máte nasledujúce práva

Ak chcete uplatniť svoje právo vznesť námietku proti spracovaniu vašich údajov, môžete zaslať žiadosť na adresu elephas@info.cz, potom vašu žiadosť v primeranej lehote spracujeme. Prenešenie vašich informácií inému spracovateľovi údajov. V prípade, že sa domnievate, že boli porušené vaše práva, podajte sťažnosť u dozorného úradu. Odvolať váš súhlas so spracovaním vašich údajov na účely dodania konkrétnej služby. To bude mať za následok odhlásenie z príslušnej služby. V takých prípadoch môžeme ďalej spracovávať vaše údaje na základe oprávneného záujmu alebo vám poskytovať ďalšie služby, ku ktorým máme stále váš platný súhlas.

Súbory cookie a ich použitie

Cookies sú malé súbory, ktoré web alebo jeho poskytovateľ služieb prenesie na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehliadača (ak to povolíte), čo umožňuje systémom webu alebo poskytovateľovi služieb rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie.

Používajú sa napríklad na to, aby nám pomohli porozumieť vašim preferenciám na základe predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivity na webe, čo nám umožňuje poskytovať vám vylepšené služby. Používame tiež súbory cookie, ktoré nám pomáhajú zostaviť súhrnné údaje o návštevnosti stránok a interakciách so stránkami, aby sme mohli v budúcnosti ponúkať lepšie skúsenosti a nástroje na stránkach.

Spôsob používania súborov cookie

Môžeme tiež používať dôveryhodné služby tretích strán, ktoré sledujú tieto informácie na naše meno. Môžete si vybrať, či vás počítač upozorní pri každom odoslaní súboru cookie, alebo sa môžete rozhodnúť vypnúť všetky súbory cookie. Urobíte to prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača (ako je Internet Explorer). Každý prehliadač funguje trochu inak, preto sa pozrite do nápovedy vášho prehliadača, kde sa dozviete, ako správne upraviť súbory cookie.

Ak zakážete súbory cookie, niektoré funkcie budú deaktivované a niektoré funkcie, ktoré zefektívňujú používanie našich stránok, a niektoré naše služby nebudú fungovať správne.

Zverejnenie údajov tretím stranám

Usilovne pracujeme na ochrane našich klientov; preto nebudeme vaše údaje akokoľvek zdieľať. Nepredávame, neobchodujeme ani inak neprenášame vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ Vás o tom predtým neinformujeme. To však nezahŕňa partnerov pre hostovanie webových stránok a ďalšie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkovaním našich webových stránok, prevádzkovaním našich podnikov alebo poskytovaním služieb vám samotným.

Ak tieto strany súhlasia s tým, že budú tieto informácie držať v tajnosti, môžeme tiež poskytnúť vaše informácie, ak sa domnievame, že zverejnenie je vhodné na dodržanie zákona, presadzovanie zásad našich stránok alebo ochranu spoločnosti a osôb v nej.

Na začiatok