Ponúkame možnosť absolvovania:

• volnočasovej pregraduálnej stáže študentom VVL  (UVLF a VFU)

• povinnej stáže u súkromných veterinárnych lekárov

• praxe pre študentov stredných odborných veterinárnych škôl

Naše požiadavky:

• záujem o obor, aktívne zapájanie sa

• pomoc v dennom režime ambulancii

• aktívna pomoc personálu

• bez dozoru a výslovného povolenia študent nesmie manipulovať s akýmikoľvek prístrojmi a počítačmi

• adekvátne a príjemne vystupovanie v prítomnosti klientov

• udržovanie čistoty na pracovisku

Študentom ponúkame  osvojenie si znalostí v prístupe k pacientom a komunikácie s klientmi, v získavaní anamnézy. Zvládnutie techník správnej fixácie. Oboznámenie sa s interpretáciou laboratórnych výsledkov (hematológia a biochémia), so základmi zobrazovacích techník (RTG a USG). Zvládnutie starostlivosti o hospitalizovaných pacientov. Študent môže nadobudnúť nové znalosti a perspektívy z oblasti internej medicíny, dermatológii, endokrinológii, gastroenterológii, stomatológii, anesteziológii, v chirurgii mäkkých tkanív, prístup k akútnemu pacientovi a mnohé iné.

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 949 247 294 alebo mailom na info@smallvet.sk.

Veterinárna ambulancia pre spoločenské zvieratá SmallVet je riadne zapísaná do zoznamu školiacich pracovísk Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.