Garancia Nobivac®

Silné puto medzi Vami a Vašim miláčikom budujete a upevňujete každý deň. Dôveru medzi Vami a Vašim veterinárnym lekárom môžete upevniť tiež. Voľbou spoľahlivej a bezpečnej vakcíny.

S vakcínami Nobivac získate viac. Systém Garancia Nobivac® dáva finančnú záruku ochrany Vašich štvornohých kamarátov proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, leptospiróze a besnote v prípade, že počas ich života dôjde k prelomeniu imunity.

Intervet ručí za kvalitu svojich vakcín.

Sme si natoľko istí účinnosťou svojich vakcín, že Vám ponúkame systém Garancia Nobivac®. Do systému vstupuje každý pes, ktorý bol riadne očkovaný proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, leptospiróze a bes- note podľa vakcinačnej schémy doporučenej veterinárnym lekárom. Ak ochorie na ktorúkoľvek z týchto potenciálne smrteľných chorôb, čo potvrdí laboratórne vyšetrenie, Intervet s.r.o. spätne uhradí náklady na nutné diagnostické vyšetrenia a liečbu.

To znamená, že okrem špičkovej imunitnej ochrany Vášho psa, získate tiež finančné záruky v prípade prepuknutia týchto ochorení.

Stiahnite si Nobivac kartičku

Podmienky

Do systému Garancia Nobivac budú zaradené psy, ktoré boli vakcinované podľa základnej vakcinačnej schémy proti ochoreniam, na ktoré sa záruka vzťahuje.

  1. Základný vakcinačný program musí prebehnúť podľa predpísaných schém.
  2. Psy musia byť vakcinované veterinárnym lekároms registrovanou praxou, ktorá zodpovedá zákonom SR a požiadavkám Komory veterinárnych lekárov SR.
  3. Jednoznačná dokumentácia (nacionálie psa vrátane farebných znakov, dátum vakcinácie, typ vakcíny vrátane čísla šarže) o základnom vakcinačnom programe a každoročných revakcináciách musí byť vedená veterinárnym lekárom vo vakcinačnom preukaze alebo petpase.
  4. Respiratórne ochorenia vyvolané vírusom parainfluenzy psov, CAV 2 a Bordetella sp. nie sú do systému zahrnuté, pretože sú súčasťou multifaktoriálnych ochorení.
  5. Pretože systém Garancia Nobivac® firma Intervet s.r.o. zavádza dobrovoľne a na vlastné náklady, vyhradzuje si právo tieto pravidlá zmeniť alebo systém ukončiť. Garancia Nobivac® nezahŕňa v súčastnosti neznáme kmene alebo formy ochorení.
  6. Garancia Nobivac® sa nevzťahuje na psy s oslabeným imunitným systémom z dôvodu silnej infestácii parazitmi, nedostatočnej výživy alebo z iných dôvodov, prípadne na psy zaradené do akéhokoľvek výskumu.

Kedy sú psy pod záštitou Garancia Nobivac®?

Psy sú pod zárukou Garancia Nobivac® o 21 dní po ukončení základného vakcinačného programu. Záruka trvá počas platnosti vakcinácie – vyplíva z vakcinačnej schémy.

Použitie iných vakcín než Nobivac počas záruky proti ochoreniam, na ktoré sa záruka vzťahuje, psa zo systému Garancia Nobivac® automaticky vylučuje.