blood-collection-1949542_960_720Váženi klienti,

v nasledujúcom bloku Vám bližšie popíšeme ako pripraviť pacienta na určité diagnostiky a chirurgické zákroky. Je to kvôli tomu aby ste sa pred návštevou vedeli zorientovať v danej problematike a aby sme predišli nedorozumeniam.

 

Röntgen  a ultrazvuková diagnostika:

 

-pacient musí byť nalačno minimálne 6 hodín a vyvenčený 1 h pred diagnostikou( príjem tekutín je povolený)

-priniesť so sebou kartu pacienta pokiaľ ste referovaný z iného veterinárneho pracoviska

-oboznámiť vyšetrujúceho lekára o nastavenej terapii a o správaní sa pacienta

-vyšetrenie trvá maximálne 1-2 hodiny aj s posúdením snímkov

-pacientov vyšetrujeme v sedácii alebo v krátkodobej anestézii kvôli bezpečnej manipulácii

-v prípade že diagnostiku robíme v anestézii, tak je pacient celú dobu monitorovaný a je na infúznej terapii

-odovzdávame pacientov pri plnom vedomí a mobilních

-o všetkých vyšetreniach vedieme záznam, v prípade že ste referovaný tak Vám vypracujeme lekársku správu s doporučením

 

 

Odber krvi na kompletné biochemické alebo hematologické vyšetrenie:

 

-odber sa vždy robí nalačno po minimálnej 6 hodinovej hladovke ( sú aj výnimky kedy je potrebné už pred tým telefonicky kontaktovať vyšetrujúceho lekára)

-odber vykonávame v raňajších hodinách pred spustením prevádzky veterinárneho pracoviska ( tým znižujeme pravdepodobnosť čakania a v prípade špecifických testov výsledky máme už v ten deň

alebo nasledujúci deň ráno)

-fixáciu zvládne aj majiteľ, v prípade že je pacient nekľudný tak majiteľ počká väčšinou v čakárni

-výsledky vyšetrení Vám zinterpretuje veterinárny lekár a doporučí vhodnú terapiu

 

Odber krvi na transfúziu:

 

  Darca:

-vek 1-8 rokov

-váha 25 kg a viac u psov a viac ako 4,5 kg u mačiek

-darca musí byť zdravý, pravidelne vakcinovaný a odčervovaný( ošetrený proti Dirofilarióze- srdcovej červivosti)

-kľudnej povahy a ľahko manipulovateľný

-netrpí žiadným ochorením a nie je v terapii

-každému darcovi sa určuje krvná skupina a je registrovaný v databáze darcov

-množstvo krvi ktoré sa odoberá je cca 70 ml u mačiek a 450 ml u psov

-po odbere je darca nakŕmený, v priebehu 24 hodín sa doporučuje kľudový režím

 

Cystocentéza- odber moču priamo z močového mechúra na kompletné vyšetrenie aj s kultiváciou:

 

-dôležité je pacienta ráno nevyvenčiť( u mačiek sa odoberie záchod na 6 hodín)

-diagnostika sa vykonáva v závislosti od povahy pacienta  v sedácii alebo kratkodobej anestézii

-samotný zákrok sa robí pod kontrolou ultrazvuku

-odber je rýchly a nebolestivý

 

Thorakocentéza:-odber tekutiny, plynu alebo tkaniva z hrudníka:

 

-pacient musí byť nalačno 6 hodín

-zákrok sa vykonáva v anestézii

-má terapeutický a diagnostický účel

-vykonáva sa pod kontrolou USG a RTG

-pacient je monitorovaný minimálne 24 hodiny po zákroku na veterinárnom pracovisku alebo po dohode s majiteľom v domácom prostredí

 

Urologické vyšetrenie- vyšetrenie moču:

 

-moč maximálne 30 minút starý a raňajší

-odber sa vykonáva do sklenených alebo plastových, suchých nádob( vyhnúť sa kontaminácii)

-po odbere je možné moč uskladniť  v chladničke až do vyšetrenia

-interpretácia výsledkov je už v ten deň

 

Koprologické vyšetrenie- vyšetrenie trusu:

-odber trusu v priebehu 3 dní

-stačí jeden krát denne v množstve max 5 gramov

-vzorky uskladňovať na suchom a chladnom mieste bez prístupu svetla

-interpretácia výsledkov do 2 dní

 

Biopsia kože:

 

-pacient nalačno( 6 hodinová hladovka)

-miesta s ktorých sa bude vykonávať biopsia nedezinfikovať, neholiť

-biopsia sa môže vykonávať v lokálnej anestézii, sedácii a celkovej anestézii( všetko závisí od povahy pacienta)

-stehy na mieste biopsie je dôležité ochrániť( golier, sieťka, tričko, papučka)

-výsledky do 14 dní po odbere

 

Endoskopické vyšetrenie:

 

-včasné objednanie daného pacienta na zákrok a potvrdenie konkrétneho termínu referovaným lekárom deň vopred

-krátku zdravotnú správu, výsledky laboratórnych testov (krvný obraz, biochémia), RTG, USG  s požadovaným vyšetrením

-minimálne 6-12 hodinová hladovka, pacienta vyvenčiť pred zákrokom

-ak odosielate na endoskopické vyšetrenie GIT  (gastroduodenoskopia, kolonoskopia) hladovka aspoň 24h ideálne 48h, ak bola pred vyšetrením vykonaná kontrastná RTG štúdia s báriom je nutná 48h hladovka

-ak odosielate na kolonoskopiu tak je nutné deň pred vyšetrením použiť laxantívá, v deň zákroku ráno 4 h pred vyšetrením klyzma, a potom ďalšia 1 h pred samotným vyšetrením

-v prípade vdýchnutia alebo požratia cudzích telies  je nutná urgentná extrakcia

 

Chirurgické zákroky:

 

-pred konkrétnym chirurgickým zákrokom je nutná osobná konzultácia s majiteľom spolu s pacientom

-pacient musí byť 6 hodín nalačno ( v prípade že sa jedná o urgentného pacienta konáme ihneď)

-pacient po zákroku zostáva minimálne 24  až 48 hodín na pracovisku( v závislosti od závažnosti chirurgického zákroku)

-v priebehu hospitalizácie je pacient monitorovaný, krmený, venčený a je mu poskytnutá adekvátna terapia

-prepustený domov spolu s lekárskou správou, doporučením a naplánovanou kontrolou