Váženi klienti,

v nasledujúcom bloku Vám bližšie popíšeme ako pripraviť pacienta na určité diagnostiky a chirurgické zákroky.

Röntgen  a ultrazvuková diagnostika:

 • pacient musí byť nalačno minimálne 6 hodín a vyvenčený 1 h pred diagnostikou (príjem tekutín je povolený)
 • priniesť so sebou kartu pacienta (pokiaľ ste referovaný z iného veterinárneho pracoviska)
 • oboznámiť vyšetrujúceho lekára o doterajšej nastavenej terapii a o správaní sa pacienta
 • vyšetrenie trvá maximálne 1-2 hodiny aj s posúdením snímkov
 • pacientov vyšetrujeme v sedácii alebo v krátkodobej anestézii kvôli bezpečnej manipulácii
 • v prípade, že diagnostiku robíme v anestézii, tak je pacient celú dobu monitorovaný a je na infúznej terapii
 • odovzdávame pacientov pri plnom vedomí a mobilních
 • o všetkých vyšetreniach vedieme záznam, v prípade, že ste referovaný, tak Vám vypracujeme lekársku správu s doporučením

 

Odber krvi na kompletné biochemické alebo hematologické vyšetrenie:

 •  odber sa vždy robí nalačno po minimálnej 6 hodinovej hladovke ( sú výnimky, preto pred vyšetrením je vhodné telefonicky kontaktovať pracovisku, aby ste dostali všetky potrebné informácie a usmernenia)
 • odber vykonávame v raňajších hodinách
 • fixáciu zvládne aj majiteľ, v prípade, že je pacient nekľudný, tak majiteľ počká väčšinou v čakárni a fixáciu prevezme zaškolená veterinárna asistentka
 • výsledky vyšetrení Vám zinterpretuje veterinárny lekár a doporučí vhodnú terapiu

 

Odber krvi na transfúziu:

 Kritéria pre darcu:

 • vek 1- 8 rokov
 • váha 25 kg a viac u psov a viac ako 4,5 kg u mačiek
 • darca musí byť zdravý, pravidelne vakcinovaný a odčervovaný (ošetrený proti Dirofilarióze- srdcovej červivosti)
 • kľudnej povahy a ľahko manipulovateľný
 • netrpí žiadnym ochorením a nie je v terapii
 • každému darcovi sa určuje krvná skupina, urobí sa hematologické vyšetrenie a je registrovaný v databáze darcov
 • množstvo krvi ktoré sa odoberá je cca 70 ml u mačiek a 450 ml u psov
 • po odbere je darca nakŕmený a dostane darček za odvahu
 • v priebehu 48 hodín sa doporučuje kľudový režim

 

Cystocentéza- odber moču priamo z močového mechúra na kompletné vyšetrenie aj s kultiváciou:

 • dôležité je pacienta ráno nevyvenčiť (u mačiek sa odoberie záchod na 6 hodín)
 • diagnostika sa vykonáva v závislosti od povahy pacienta v sedácii alebo krátkodobej anestézii
 • samotný zákrok sa robí pod kontrolou ultrazvuku
 • odber je rýchly a nebolestivý

 

Thorakocentéza: odber tekutiny, plynu alebo tkaniva z hrudníka:

 • pacient musí byť nalačno 6 hodín
 • zákrok sa vykonáva v anestézii
 • má terapeutický a diagnostický účel
 • vykonáva sa pod kontrolou USG
 • pacient je monitorovaný minimálne 24 hodín po zákroku na veterinárnom pracovisku alebo po dohode s majiteľom v domácom prostredí

 

Vyšetrenie moču:

 • moč maximálne 30 minút starý a raňajší
 • odber sa vykonáva do sklenených alebo plastových, suchých nádob (vyhnúť sa kontaminácii)
 • po odbere je možné moč uskladniť v chladničke až do vyšetrenia
 • interpretácia výsledkov je už v ten deň

 

Koprologické vyšetrenie- vyšetrenie trusu:

 • odber trusu v priebehu 3 dní
 • stačí jeden krát denne v množstve max 5 gramov
 • vzorky uskladňovať na suchom a chladnom mieste bez prístupu svetla
 • interpretácia výsledkov do 2 dní

 

Biopsia kože:

 • pacient nalačno (6 hodinová hladovka)
 •  miesta z ktorých sa bude vykonávať biopsia nedezinfikovať, neholiť
 • biopsia sa môže vykonávať v lokálnej anestézii, sedácii a celkovej anestézii (všetko závisí od povahy pacienta)
 • stehy na mieste biopsie je dôležité ochrániť (golier, sieťka, tričko, papučka)
 • výsledky do 14 dní po odbere

 

Endoskopické vyšetrenie:

 • včasné objednanie daného pacienta na zákrok a potvrdenie konkrétneho termínu referovaným lekárom deň vopred
 • krátku zdravotnú správu, výsledky laboratórnych testov (krvný obraz, biochémia), RTG, USG  s požadovaným vyšetrením
 • minimálne 6-12 hodinová hladovka, pacienta vyvenčiť pred zákrokom
 • ak odosielate na endoskopické vyšetrenie GIT  (gastroduodenoskopia, kolonoskopia) hladovka aspoň 24h, ideálne 48h, ak bola pred vyšetrením vykonaná kontrastná RTG štúdia s báriom je nutná 48h hladovka
 • ak odosielate na kolonoskopiu, tak je nutné deň pred vyšetrením použiť laxatívá, v deň zákroku ráno 4 h pred vyšetrením klyzma a potom ďalšia 1 h pred samotným vyšetrením
 • v prípade vdýchnutia alebo požratia cudzích telies je nutná urgentná extrakcia

Chirurgické zákroky:

 • pred konkrétnym chirurgickým zákrokom je nutná osobná konzultácia s majiteľom spolu s pacientom
 • pacient musí byť 6 hodín nalačno (v prípade že sa jedná o urgentného pacienta konáme ihneď)
 • pacient po zákroku zostáva minimálne 24 až 48 hodín na pracovisku (v závislosti od závažnosti chirurgického zákroku)
 • v priebehu hospitalizácie je pacient monitorovaný, křmený, venčený a je mu poskytnutá adekvátna terapia
 • prepustený domov spolu s lekárskou správou, doporučením, terapiou a naplánovanou kontrolou