Inhalačná anestézia

Od marca máme pre Vás novinku – prístoj na inhalačnú anestéziu Vetnar. Získali sme tak bezpečnejšiu celkovú anestéziu pre naších pacientov. Používame ju pri dlhšie trvajúcich zákrokoch (chirurgia, stomatológia, endoskopia a pod). Tento typ anestézie je bezpečnejší v porovnaní s injekčnou anestéziou hlavne pri pediatrických, geriatrických a kardiologických pacientoch.