Novinky v diagnostike chronického ochorenia obličiek

Chronické ochorenie obličiek (CKD) je stav, pri ktorom sú znížené alebo nedostatočné obličkové funkcie. Obličky sú pre život každého z nás a rovnako aj zvierat mimoriadne dôležité. Vylučujú metabolické splodiny z tela, udržujú elektrolytovú a acidobázickú rovnováhu a v neposlednom rade produkujú dôležité hormóny ako je erytropoetín, kalcitriol a renín. CKD sa vyznačuje dlhodobým priebehom…